Chính Sách Bảo Hành

ĐIỀU KIỆN VÀ THỜI GIAN BẢO HÀNH 

Thời gian hỗ trợ bảo hành kể từ ngày mua hàng: Việt Sam tiến hành 1 ĐỔI 1 cho đơn hàng đã nhập.

Điều kiện áp dụng:

Khách hàng mua Sản phẩm Việt Sam sẽ được bảo hành miễn phí với các trường hợp: lỗi hỏng mốc, bốc mùi,…hư hỏng liên quan đến chất lượng sản phẩm thông thường do Nhà sản xuất.

Khi bảo hành, khách hàng phải cung cấp hóa đơn mua hàng cho Việt Sam.

Thời gian xử lý bảo hành: Trong vòng 5 ngày kể từ ngày tiếp nhận Thư khuyến nghị của khách hàng.

Không áp dụng với các đơn hàng khi khách hàng đã sử dụng và không bảo quản đúng cách.

ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN BẢO HÀNH

Việt Sam tiếp nhận Đơn hàng bảo hành qua Hotline và Email chính thức.