Việt Sam - Kế thừa tinh hoa Sâm Việt>Tầm nhìn – Sứ mệnh

Tầm nhìn – Sứ mệnh

Việt Sam được xây dựng và hoạt động dựa trên phương châm “Không đánh đổi bất kỳ lợi ích về kinh tế nào ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng Việt.

Với mong muốn xây dựng Nông trại trồng Dược liệu quý tại Đắk Nông và ưu tiên phục vụ thị trường tiêu dùng Việt những năm sắp tới. Sau đó, mở rộng phạm vi nghiên cứu và sản xuất đa dạng hơn các sản phẩm về Sâm bố chính. Mở rộng trồng các loài thảo dược khác có ý nghĩa Y học, ý nghĩa kinh tế cao.

Sứ mệnh cốt lõi của Việt Sam là :”Kế thừa tinh hoa Dược liệu Việt”. Không chỉ kế thừa những giá trị của Dược liệu cổ truyền, Việt Sam muốn phát triển hơn nữa, mang Dược liệu Việt đi ra thị trường quốc tế.

Chúng tôi cần sự hợp tác, chung tay và ủng hộ của quý khách hàng để Việt Sam có điều kiện phát triển hơn.

Hiện tại, mô hình tuyển Cộng tác viên, đại lý, nhà phân phối của Việt Sam đã có những chuyển biến tích cực. Hệ thống cộng tác  có trên Bắc, Trung, Nam và sẵn sàng phục vụ quý khách hàng.